هاتایوگا

با هاتا یوگا ما سلامت جسمی و روحی خود را ارتقا می بخشیم و مراکز وکانالهای عصبی بدن را پاکسازی وجریان پرانا را در آنها تسهیل می کنیم .

yoga
یوگا yoga

وقتی ما هاتایوگا را انتخاب می کنیم باید چرایی آنرا بدانیم وهدف ازانجام تمرینات آنرا برای خود مشخص کنیم.

البته شاید بگویید که به هرحال هرکسی برای خود هدفی دارد اما هستند بسیاری از علاقمندان به یوگا که مجذوب حرکات سخت وپیچیده در این شاخه از یوگا می شوند وبا حسرت از خود می پرسند آیا من هم می توانم این حرکت را انجام دهم .
اما به واقع هاتایوگا بسیار فراتر از این تصاویر ونمایش هاست وشاید تعجب کنید بسیاری از این حرکات نمایشی صرفا درحد یک نمایش بوده و ربطی به یوگا ندارند .
چنانچه شما قصد ورود به روشهای قدرتمند راجایوگا , کریایوگا و پرانایاما را داشته باشید هاتایوگا پل قدرتمند و ارتباطی شما خواهد بود که شما را هرچند آرام اما بسیار مطمئن به این مسیر پرپیچ وخم وارد وبرای آن آماده می سازد . بنابراین فارغ از جنبه های تجاری ونمایشی این شاخه از یوگا ،شما بایستی به خوبی با هاتایوگا و چگونگی تاثیر آن بربدن آشنا شوید چرا که تنها این شناخت وآگاهیست که شما را در انتخاب صحیح تمرینات وحرکات کمک خواهد نمود . شما می توانید برای دنبال کردن آموزش هاتایوگا کلیک کنید .

 

مطالب مرتبط