تمرینات یوگا و چند قاعده ی کلی

تمرینات یوگا
تمرینات یوگا

تمرینات یوگا و شرایط لازم برای آن :

آنچه میبایست درشروع تمرینات یوگا مورد توجه قرار گیرد قوانین ونظمی است که مارا برای انجام تمرین آماده می سازد . لذا این قواعد باید مورد توجه قرار گیرد .
البته نیازی به سخت گیری و ریاضت دریوگا نیست بلکه تنها رعایت قوانینی که باعث جلوگیری از هرگونه افراط وتفریط شده و به زندگی ما نظم ببخشد کافی خواهد بود .

۱ – رژیم غذایی : کسانی که برای پیش رفت روحی وجسمی وارد دنیای یوگا می شوند باید به سمت یک زندگی منظم وحفظ رژیم متعادل غذایی هدایت شوند . پرهیز ازنوشیدن الکل وخوردن گوشت و شب زنده داری رعایت شود و به تدریج باید به سمت یک رژیم گیاه خواری حرکت کرد .

۲ – بیماری : چنانچه شما به بیماری جسمی مبتلا هستید با درنظر داشتن میزان و شدت بیماری یا آمادگی بدنی , تمرینات هاتایوگا را برای خود انتخاب نمایید  وبه هیچ وجه به خود فشار وارد نکنید . با تمرینات یوگاسبک ابتدا هماهنگی و تعادل ذهنی وجسمی را درزندگیتان بدست آورید وسپس به تمرینات سخت تر یا دیگرشاخه های یوگا همچون کندالینی یوگا وغیره بپردازید والبته در این مورد میتوانید با پزشک خود نیز مشورت نمایید .

۳ – زمان : بهترین موقع برای انجام تمرینات یوگا صبح قبل از طلوع آفتاب می باشد . به هرحال اگر به هرعلتی انجام تمرینات یوگا دراین زمان برایتان مقدور نیست , زمان دیگری را برای این کار انتخاب نمایید که قادر به انجام آن باشید وتوجه داشته باشید که شکم خالی باشد وحداقل ۳ ساعت قبل از انجام دادن تمرینات غذای جامد نخورید .

۴ – مکان تمرین : تمرینات روزانه باید درمکان مشخص و زمان مساوی انجام شود وهمچنین هوای محل تمرین باید معتدل باشد .

۵ – لباس  : لباسی که برای تمرینات یوگا استفاده می شود باید  متناسب با هوای مکان تمرین باشد و لباس انتخابی باید راحت روشن واز الیاف طبیعی وقابل انعطاف باشد .

۶ – شرایط بدنی  : دراجرای تمرینات هاتایوگا هیچ وقت به خود فشار زیادتراز ظرفیت طبیعی بدنتان نیاورید وآنها را صبورانه وبا افکار مثبت وبدون هراس انجام دهید .

۷ – آنچه به آن نیاز دارید  :  شما برای انجام یوگا به لباس مناسب ویک زیرانذاز ویک کوسن یوگا برای تمرینات خاص تنفسی ومراقبه ای نیاز خواهید داشت .

 

توضیح  :  شما میتوانید ست لوازم مربوط به تمرینات یوگا را از فروشگاه  در بخش راهکارها وست های ویژه تهیه فرمایید .

مطالب مرتبط