کندالینی یوگا

کندالینی یوگا

امروزما شاهد این هستیم که عده ی زیادی بدلیل وجودعلاقمندان به یوگا و کندالینی یوگا اقدام به ارائه مطالب آموزشی با ادعای بیداری کندالینی درچند ماه وحتی درچند هفته می نمایند وبعد ازمتحمل کردن هزینه های زیاد برای این مشتاقان آنها را بی هیچ دستاوردی وحتی نا امید رها می کنند  .

البته از نظر وجود امکان ، کندالینی می تواند در لحظه ای بیدار شود  اما سوال اینست برای چه کسی ، و حتما می دانید که برای شخصیتی چون بودا این اتفاق چندین سال طول کشید .

کندالینی مانند دریایی از انرژیست که درپشت یک سد قرار دارد ؛ چنانچه این امکان وجود داشته باشد و یا شما بتوانید این سد را خراب کنید چه اتفاقی خواهد افتاد ، در آنصورت مطمئنا آب دریاچه به یکباره وارد رودخانه شده ونه تنها تمام  رودخانه  و سواحل زیبای آنرا بلکه  حتی روستاها و شهرهای آن منطقه را خراب خواهد کرد .

اما چنانچه شما از پشت سد کانال های عریضی به سرتاسر مناطق و زمین های اطراف بکشید وبا احداث دریچه هایی برروی دیواره ی سد وباز نمودن درهای آن ، آب را به مقدار کافی ومورد نیاز ومتناسب با ظرفیت کانالها هدایت کنید  درآنصورت بزودی شاهد شکوفایی و سرسبزی زمینهای اطراف ورشد وسعادت مردم آن منطقه خواهید بود .

بنابراین شکستن سد کندالینی وآزادسازی یکباره وبی موقع آن می تواند برای هرکسی مخرب وزیان آورباشد وآنچه که به عنوان آموزه ودرس اول درموضوع روش آزاد سازی کندالینی  باید به آن توجه داشت این است که بایستی درمقابل چنین ادعاهایی هشیار باشیم وپیش ا زهرچیز کندالینی یوگا را بعنوان جزئی از زندگی بدانیم وآنرا زندگی کنیم .

چنانچه از علاقمندان به کندالینی  و  روش قدرتمند این شاخه از یوگا هستید ، مجموعه ای اصولی و پر قدرت ، با نام روش بیدارسازی کندالینی برای دانلود و استفاده در دسترس قرار گرفته که مجموعه ای آموزشی  برای علاقمندانی است که مایلند با روش اصولی وموثر در زمینه  بیدارسازی کندالینی  آشنا شده و آنرا بکارگیرند .

لازم به توضیح است که این آموزش ها نه برمبنای صرفا اطلاعات منابع مختلف ، بلکه بخشی از تجربیات نگارنده آن می باشد که در چهار بخش مجزا ارائه خواهند شد .

جهت ادامه و دانلود کلیک بفرمایید .

 

 

مطالب مرتبط